Home วันหยุดนี้.. ชวนไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วันหยุดนี้.. ชวนไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วันหยุดทั้งทีใครๆ ก็อยากพักผ่อน แต่หลายคนคงไม่อยากเดินทางบนถนนที่มีรถเยอะๆ หรือไปในที่ที่มีคนเยอะจนแทบจะต้องเบียดกันเดิน โดยเฉพาะใครที่อยากจะเข้าวัดเข้าวา ไหว้พระทำบุญให้จิตใจสงบ เพื่อให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายหลังจากทำงานมาหลายวัน ก็คงไม่อยากไปพบเจอความวุ่นวายที่ไหนแน่ๆ วันนี้ M.I.W. Group จึงขอแนะนำ 9 วัดในกรุงเทพฯ ที่ชาวกรุงสามารถเดินทางได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน หากใครกำลังวางแผนจะไหว้พระ 9 วัดในวันหยุดก็ตามไปดูกันได้เลยว่ามีที่ไหนบ้าง

 

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่หลายคนเรียกกันว่า วัดพระแก้ว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวไทยเองต่างก็ชื่นชมในความงดงามนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีแต่ส่วนพุทธาวาสเท่านั้น จะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และยังเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปมรกตน้ำงามที่อัญเชิญมาจากประเทศลาวอีกด้วย

 

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เดิมเรียกว่า วัดโพธาราม เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง จึงเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากยูเนสโกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของไทย และเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศ

 

3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือวัดกัลยาณ์ เป็นวัดที่เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ได้อุทิศบ้านและที่ดินมาสร้างเป็นวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2368 และได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดกัลยาณมิตร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในหมู่ชาวจีน นอกจากนี้ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติที่ใช้เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย

 

4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า วัดอรุณ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ความโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่ความวิจิตรงดงามของพระปรางค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และทรงให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดบนยอดนภศูล วัดอรุณเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องการมาชื่นชมและถ่ายรูปกับพระปรางค์นั่นเอง

 

5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง วัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดบางหว้าใหญ่ ชื่อวัดระฆังมาจากการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำระฆังที่ขุดพบไปไว้ที่วัดพระแก้ว และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างระฆังใหม่ให้กับวัดระฆัง และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตาราม ภายในวัดมีหอพระไตรปิฎกที่สวยงาม และยังมีภาพเขียนจิตรกรรมอันงดงามตระการตาภายในพระอุโบสถด้วย

 

6. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่สร้างในสมัยอยุธยา เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดกลางนา ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่รบชนะข้าศึกได้ถึง 3 ครั้ง เชื่อกันว่า หากได้ไปกราบไหว้ขอพรที่วัดชนะสงครามแห่งนี้ก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ และจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยเช่นกัน

 

7. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร หรือวัดบวรนิเวศวิหาร มีชื่อเดิมว่า วัดใหม่ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในวัดประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย ภายในวัดมีพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ และพระสุวรรณเขต

 

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่คนไทยเรียกสั้นๆ ว่า วัดสุทัศน์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีชื่อเดิมว่า วัดสุทธาวาส เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้คนที่มากราบไหว้ที่นี่ก็เพื่อการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดยังมีเสาชิงช้าเป็นจุดเด่นที่หลายคนมักมาถ่ายรูปกันอีกด้วย

 

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดสะแก ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิขนาดใหญ่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม จากนั้นพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมบรรพต หรือภูเขาทองที่สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้

 

ขอบคุณที่มา :

https://th.wikipedia.org/wiki

https://www.mushroomtravel.com/page/new-year-temple/

http://e-service.dra.go.th/place.php?id=42805

https://commons.wikimedia.org/wiki