บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SILVER AWARD ประเภท โปสเตอร์ จากงาน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Awards 2016 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมการพิมพ์ไทย จัดต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 แล้ว

NewIMG000005

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติของสมาคมการพิมพ์ไทยในปีที่ 11 นี้ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศชั้นนำอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ประเทศไทยได้รับเหรียญทองมากเป็นอันดับหนึ่งในการจัดการประกวด Asian Print Awards หลายปีติดต่อกัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

NewIMG000006

ซึ่งในปีนี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทย ใช้แนวความคิดว่า Inspire the Future แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเน้นย้ำทางด้านคุณภาพงานพิมพ์ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ผลการตัดสินได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงพิมพ์ในประเทศไทย

2016-09-10_13-53-41