บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด ได้รับ 2 รางวัล  จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ภายใต้แนวคิด Smart Transform เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รวมทั้งสร้างแรกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งงานเข้าประกวดมากกว่า 700 ชิ้น มีผู้ได้รับรางวัล 85 รางวัล

Thai Print Award - M.I.W. GROUP คว้า 2 รางวัลจากเวที Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

SILVER DIGITAL PRINTING ONLY (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดแบบ)

Catalogues  /  Booklets & Brochure / แค็ตตาล๊อก จุลสาร โบรชัวร์

Silver - M.I.W. GROUP คว้า 2 รางวัลจากเวที Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13 SILVER DIGITAL PRINTING ONLY - M.I.W. GROUP คว้า 2 รางวัลจากเวที Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13

 

BRONZE DIGITAL PRINTING ONLY (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดแบบ)

Calendars & Photo Book / ปฎิทินและหนังสือภาพ

Bronze - M.I.W. GROUP คว้า 2 รางวัลจากเวที Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13 BRONZE DIGITAL PRINTING ONLY - M.I.W. GROUP คว้า 2 รางวัลจากเวที Thai Print Awards 2018 ครั้งที่ 13