ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Thai Thyme
ขนาด A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 g.
พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC เงา ทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา