โดยทั่วไป ร้านอาหาร สิ่งที่จำเป็นและเอื้ออำนวยต่อความสะดวกสบายในการสั่งอาหาร และเป็นข้อตกลง ระหว่างเจ้าของร้าน กับลูกค้า มีทั้งราคาขายที่ชัดเจน รูปภาพประกอบ แนะนำเมนูใหม่ ๆ ของทางร้าน รวมถึงข้อมูลในการชำระเงิน สิ่งที่กล่าวถึงมาทั้งหมด ล้วนอยู่ใน เมนูอาหารทั้งสิ้น

การทำเมนูอาหาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งรูปภาพ ราคา เมนู ข้อมูลที่นำเสนอที่ถูกต้องและชัดเจนรวมถึงต้นทุนในการผลิต เนื่องจากเมนูอาหาร ต้องคงทน แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี การที่ผลิตไว้จำนวนมากๆย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไป

page6

การเข้าเล่มและประกอบรูปเล่มเมนูอาหาร มีปัจจัยให้เราต้องคิดคำนึงเสมอ เราควรใช้กระดาษหนาเท่าไหร่ พิมพ์กี่หน้า เหมาะกับการเข้าเล่มแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการทำเมนูอาหาร พิมพ์สี 2 ด้าน จำนวนหน้า 4 – 8 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ไม่เน้นหนา แต่ต้องการความบาง เรียบหรู พกพาง่าย ขนาด A4 การเข้าหมุด จึงไม่เหมาะสำหรับการทำเมนูประเภทนี้ ทางเราจึงแนะนำให้เข้าแบบปีกผีเสื้อแบบ Photobook แทน เพื่อกางออกได้ 180 องศา หรือเป็นวิธืการเข้าห่วงก็ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญก็คือ เราควรคิดคำนึงเสมอว่า เมนูอาหารเสมือนเป็นไกด์แนะแนวทาง เป็นหน้าตาของร้านเลยทีเดียว เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ใกล้ชิดกว่าสื่ออื่นๆ

page5