นามบัตร Tori
นามบัตร คือ การแสดงถึงตัวตนขอบผู้ที่ต้องการทำนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล หรือในส่วนขององค์กร นั้นๆ นามบัตรยังสื่อถึงการวางแผนทางการตลาด และเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งทางการตลาดที่มีผู้สนใจและให้ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และถ้าคุณออกแบบนามบัตรให้ออกมาดีและสื่อได้ถึงตัวคุณมากที่สุดก็จะช่วยสร้างถึงความประทับใจ ให้กับผู้รับหรือพนธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย ดังนั้นการที่จะทำนามบัตรที่ดีจึงต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และด่านหน้าในการเริ่มธุกิจด้วย

ตัวอย่าง นามบัตร Tori
ขนาด 9 x 5.5 cm
กระดาษ อร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

b1 b2 b3 b4 b5

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ^^