งานโปสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยว

?ขนาด 5.5 x 9 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?ตัดปลิว

งานโปสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยว

?ขนาด 4 x 6 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?ตัดปลิว