งานนิตยสาร TRUMQ
?ขนาดสำเร็จ A4
?ปกกระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม
?เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 20 หน้ารวมปก
?เข้าเล่มมุงหลังคา