งานนามบัตร TVA Institute

?ขนาด 5.5 x 9 cm.
?กระดาษพิเศษ
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
?ตัดปลิว