ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือค่าของแผ่นดิน
ขนาดสำเร็จ 20 x 24 cm.
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 g.
เนื้อในกระดาษปอนด์ 100 g.
พิมพ์ 4 สี 170 หน้ารวมปก
ปกเคลือบ PVC ด้าน
Spot UV ปกหน้า
เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว