การ์ดเชิญ (Invitation card) มักจะมีบทบาทสำคัญในลำดับแรกๆ ของการเริ่มงานต่างๆ เหมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการเรียนเชิญแขกให้มาร่วมงาน และยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้อย่างดียิ่งในทุกๆโอกาส

S  17891342 - การ์ดแต่งงาน คุณพลอย-คุณตุ้ม

ตัวอย่างงาน การ์ดแต่งงาน คุณพลอย-คุณตุ้ม

ขนาด 5 x 7 นิ้ว
กระดาษ คราฟน้ำตาล 275 grms
พิมพ์ 4 สี(สีน้ำตาล) 2 หน้า + ไดคัทมุมมน

S  17891373 - การ์ดแต่งงาน คุณพลอย-คุณตุ้ม

S  17891372 - การ์ดแต่งงาน คุณพลอย-คุณตุ้ม

ขอบคุณ คุณพลอย-คุณตุ้ม ที่วางใจ้บริการค่ะ