การ์ดเชิญ (Invitation card) มักจะมีบทบาทสำคัญในลำดับแรกๆ ของการเริ่มงานต่างๆ เหมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการเรียนเชิญแขกให้มาร่วมงาน และยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้อย่างดียิ่งในทุกๆโอกาส

s__17891342

ตัวอย่างงาน การ์ดแต่งงาน คุณพลอย-คุณตุ้ม

ขนาด 5 x 7 นิ้ว
กระดาษ คราฟน้ำตาล 275 grms
พิมพ์ 4 สี(สีน้ำตาล) 2 หน้า + ไดคัทมุมมน

s__17891373

s__17891372

ขอบคุณ คุณพลอย-คุณตุ้ม ที่วางใจ้บริการค่ะ