หลาย ๆ ครั้งที่งานพิมพ์มักจะมีปัญหาเรื่องสี เพราะเมื่อพิมพ์งานออกมาแล้วสีเพี้ยน สีไม่ตรง สีตุ่น สีจืด สีหน้าจอไม่เหมือนกับสีที่พิมพ์ออกมาเลย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปหาคำตอบว่าทำไมสีที่พิมพ์ไม่เหมือนกับสีหน้าจอ และก่อนที่เราจะพาไปหาคำตอบกัน เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบสีกันก่อน โดยระบบสีที่เราจะมาทำความรู้จักนั้น เป็นระบบที่นิยมใช้กัน ได้แก่ สี RGB และสี CMYK ถ้าพร้อมแล้ว ไปทำความรู้จักกับระบบสีกันเลย !

สี RGB

RGB แม่สีทางแสง เป็นระบบสีของหน้าจอชนิดต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ โทรทัศน์ ซึ่งสี RGB ประกอบด้วยแม่สี 3 สี คือ RED (แดง), GREEN (เขียว), BLUE (น้ำเงิน) และเมื่อนำสีเหล่านี้มาผสมผสานกัน ทำให้เกิดสีต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งงานที่เหมาะสมกับโหมดสี RGB คืองานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอ เช่น งานออกแบบ เว็บไซต์ สื่อโฆษณาออนไลน์หรืออีเมลทางการตลาด

สี CMYK

CMYK แม่สีทางการพิมพ์ เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ ซึ่งสี CMYK ประกอบด้วย 4 สี คือ CYAN (ฟ้าอมเขียว), MAGENTA (แดงอมม่วง), YELLOW (เหลือง), KEY (ดำ) เป็นชื่อสีที่นำมาใช้ในการผสมสีทั้ง 4 สี และจะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี เพื่อนำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ายไวนิลต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือ พิมพ์นิตยสาร นามบัตร ใบปลิว โบรชัวร์ ฯลฯ

ทำไมสีหน้าจอไม่เหมือนกับสีที่พิมพ์
การเลือกใช้โหมดสีนั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบคือ CMYK และ RGB ซึ่งสามารถแบ่งแยกประเภทการใช้งานได้ง่าย ๆ นั่นก็คือ ถ้าเป็นสีที่ต้องพิมพ์ออกมา ไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ค่าสีของ CMYK แต่ถ้าต้องการสีที่แสดงผลทางหน้าจอก็จะเลือกใช้ RGB เท่านั้น แต่เมื่อสั่งพิมพ์ไฟล์งานที่ตั้งค่าสีเป็นโหมด RGB และสั่งพิมพ์ด้วยระบบสี CMYK สีที่ได้จะเพี้ยนไปจากต้นฉบับ จะเพี้ยนมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก เช่น เลือกสีแดงอาจจะได้สีชมพู เหลือสีม่วงอาจจะได้สีน้ำเงิน เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการที่ออกแบบงานพิมพ์ ที่ต้องควบคุมคุณภาพของสี ก็ให้ทำไฟล์งานเป็นระบบ CMYK จะปลอดภัยที่สุด และผู้ที่ใช้โหมดสีควรจะทำความเข้าใจของงาน เพื่อให้งานที่ออกมาจะได้ค่าสีที่ตรงกับความต้องการ

และนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมสีหน้าจอไม่เหมือนกับสีที่พิมพ์ และทำให้ได้รู้จัก เข้าใจโหมดสี RGB และ CMYK คืออะไร แล้วระบบสีทั้ง 2 นี้จะเหมาะใช้กับอะไร หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ