เลข ISBN
ISBN (International Standard Book Number) หรือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ ทั้งนี้เมื่อกำหนดให้หนังสือใดไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีกเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้บริการเลข ISBN ในประเทศไทยจะมอบให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ส่วนประกอบรหัส ISBN
ก่อนหน้าตัวเลข ISBN มีตัวเลขเพียง 10 หลัก ต่อมาได้เพิ่มเป็น 13 หลัก เพื่อให้เพียงพอต่อทรัพยากรหนังสือ จึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เลข 3 หลักแรก เป็นรหัสบาร์โค้ดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 2 รหัสประเทศ
ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์
ส่วนที่ 4 รหัสชื่อเรื่อง เป็นลำดับของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากสำนักพิมพ์นั้น ๆ
ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเลข 12 หลัก เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
การขอเลข ISBN
สามารถติดต่อขอใช้บริการ และสมัครด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ ดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ http://www.e-service.nlt.go.th
  • เลือก สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย หลังจากนั้นยืนยันด้วยอีเมล
  • ทำการ Login และยื่นคำร้องขอสมัคร ก็จะได้ เลข ISBN ในวันรุ่งขึ้น
  • เมื่อได้เลข ISBN มาแล้ว ก็ส่งต่อให้ทางโรงพิมพ์เพื่อทำบาร์โคด และแปะไว้ที่ปกหลังของหนังสือ ก็สามารถนำไปวางขายได้เลย

    ข้อมูล: www.nupress.grad.nu.ac.th และ https://bookplus.co.th
    รูปภาพ: www.freepik.com และ https://barcodesthailand.com