ขนาด 9 x 9 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน
ไดคัทตามแบบ
ติดก้านพลาสติกและกาว หน้า พร้อมใช้งาน