336340 - งานเมนูอาาหารร้าน Zeed Kid Chen แค่คิด...ก็อร่อย 336341 - งานเมนูอาาหารร้าน Zeed Kid Chen แค่คิด...ก็อร่อย 336342 - งานเมนูอาาหารร้าน Zeed Kid Chen แค่คิด...ก็อร่อยงานเมนูอาหารร้าน Zeed Kid Chen แค่คิด…ก็อร่อย

👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
👍พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
👍เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
👍เข้าเล่มมุงหลังคา