งานเมนูอาหารร้าน Zeed Kid Chen แค่คิด…ก็อร่อย

?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา