dbc1d13b2d8941d88c83d02d0f60853b

เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งงานค่ะ งานพิมพ์หนังสือ “AE ASSOCIATE ORIENTATION WORKBOOK” เย็บเล่มมุงหลังคา จำนวน 100 เล่ม

ใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง 2 วันเท่านั้น

งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ “คุณกิ๊ฟ” ที่ไว้วางใจในงานพิมพ์ของเรา

c72689399fba47888fc9f378ab023860
37cf647035a54a4da05e6548d31ee67f