ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือ ART OF HAMONIC PATTERN
ขนาดสำเร็จ 21x 25 cm.
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกนอกเคลือบ PVC ด้าน
เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 82 หน้า
เข้าเล่มไสกาว