ตัวอย่างงานพิมพ์ Beat Voucher
ขนาด 16 x 6.5 cm.
กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม
4 สี 2 หน้า (หน้า-หลัง)
รันนัมเบอร์ 2 จุด + ปรุฉีก 1 เส้น
กาวหัวเล่มละ 50 ใบ