ขนาดสำเร็จ A4
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (รองปกหน้า-หลังไม่พิมพ์)
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก
เนื้อใน
ปอนด์ 100 แกรม
พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 28 หน้า (32 หน้ารวมปก)
เข้าเล่มมุงหลังคา