👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษปกอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
👍กระดาษเนื้อในอาร์ตด้าน 105 g.
👍พิมพ์ 4 สี 78 หน้ารวมปก
👍ปกหน้า-หลัง เคลือบ PVC ด้าน
👍เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว