ตัวอย่างงานพิมพ์ Booklet Tilly Birds

ขนาด A5
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
ปกด้านนอกเคลือบ PVC ด้าน
เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 20 หน้า (24 หน้ารวมปก)
เข้าเล่มมุงหลังคา