งานพิมพ์การ์ด SNC Happy Chinese New Year 2020

?ขนาด 5 x 7 นิ้ว
?อาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?พิมพ์สีพิเศษสีทอง 1 ด้าน