งานคูปองของขวัญสุดพิเศษห้างทองอุเทน

?ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
?ปอนด์ 100 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?เข้าเล่มไสกาว