การตัด เจาะ ปั้ม หน้ากระดาษมีอยู่หลักๆ 4 แบบ ดังนี้

  1. การปั้มฟอล์ยเงิน/ทอง คือ การทำภาพพิมพ์บนกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยเงิน/ทองให้ติดผิวกระดาษให้เกิดภาพตามแม่พิมพ์
  2. การปั้มไดคัท คือ การใช้แม่พิมพ์ที่ฝังใบมีดกดทับลงบนกระดาษเพื่อตัดชิ้นงานปริ้นท์หรืองานพิมพ์ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามความต้องการ
  3. การปั้มนูน/ปั้มลึก คือ การขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูปตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ
  4. ปีกปก คือ การออกแบบให้มีส่วนของปกยื่นออกมาใหญ่กว่าขนาดของเล่มแล้วพับส่วนที่ยื่นออกมาให้เสมอกับตัวเล่ม

170fc389-64ee-404f-9e26-449048478c6e