ใบปลิว Delivery 1344
ใบปลิว คือ สื่อโฆษณาที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นหรือใบเดียวโดด ๆ อาจจะตีพิมพ์เพียงหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้เป็นรูปแบบที่ประหยัด และใช้ประโยชน์ได้หลายทาง โดยมีขนาดที่แตกต่างกันไป ใช้ในการจัดโดยส่งตรงไปยังลูกค้า หรือจัดวางบนเคาน์เตอร์สินค้าให้หยิบฉวยไปได้สำหรับผู้ที่สนใจ หรือจัดแจกโดยมีคนยืนแจกตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆ ใบปลิวถ้าจะให้สังเกตุได้ง่าย ๆ เมื่อได้ไปเดินเล่นตามสถานที่มีผู้คนมากมายก็จะสังเกตุได้ว่าจะมีพนักงานแจกใบปลิวอยู่ทั่วไป เพื่อกระจายสินค้า ให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย

ตัวอย่าง ใบปลิว Delivery 1344
ขนาด A 4
กระดาษ อาร์ตมัน 80 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว 2ใบปลิว 1ใบปลิว 3

 

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ขอบคุณค่ะ ^^