ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน 2 ด้าน
ไดคัทมุมมน