ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Eat-Smith
ขนาด A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 28 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้านทั้งเล่ม
เข้าเล่มเย็บด้าย