งานใบปลิว Jimu
?ขนาด A5
?กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน