ตัวอย่างงานพิมพ์โบร์ชัวร์ Mahlek

👍ขนาดกางออก A4
👍พับ 2 พับ 3 ตอน
👍กระดาษอารืตด้าน 128 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน