ตัวอย่างงานพิมพ์โบร์ชัวร์ Mahlek

?ขนาดกางออก A4
?พับ 2 พับ 3 ตอน
?กระดาษอารืตด้าน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน