ตัวอย่างงานพิมพ์เเมนูอาหารร้าน Mellow Garden

?ขนาดสำเร็จ A4
?ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง (หุ้มสัน)
?กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 38 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า