เมนูอาหาร
ขนาดสำเร็จ A4
ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 g.
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 28 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน
เข้าเล่มยึดหมุด

เมนูน้ำ
ขนาดสำเร็จ A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 24 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน
เข้าเล่มเย็บด้าย