ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้านบ้านโสเหล่
?ขนาดสำเร็จ 25 x 35 cm.
?ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
?เนื้อในอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 14 หน้ารวมปก
?เข้าเล่มห่วงกระดูกงู (ด้านใน)