งานเมนูอาหารร้าน Bacchus Thai
?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา
?ตัดปลิวไม่เข้าเล่ม

✔️ลูกค้าสามารถนำไปใส่แฟ้มเมนูอาหารของลูกค้าเองได้