งานเมนูอาหาร Better Cup Canteen & Cafe

?ขนาดสำเร็จ 18 x 36 cm.
?กระดาษปกอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
?กระดาษเนื้อในอาร์ตการ์ด 350 g.
?พิมพ์ 4 สี 16 หน้ารวมปก
? เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
?เข้าเล่มยึดหมุด