ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Clay

?ขนาด A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 20 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน
?เข้าเล่มมุงหลังคา