ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน I-Suan
ขนาด 8 x 9 นิ้ว
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 g.
พิมพ์ 12 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
เข้าเล่มเย็บด้าย