ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้านโกปี๊ฮับ

ขนาด 10 x 10 นิ้ว
ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด 300 g.
พิมพ์ 4 สี 22 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด (หมุด 4 ตัว)