งานเมนูอาหารร้าน Kosupa Sushi
?ขนาด A3
?กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC ด้าน