เมนูอาหารร้านข้าวด้งหมูแดงเตาถ่าน
ขนาดสำเร็จ 15 x 32 cm.
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 300 g.
เนื้อในอาร์ตการ์ด 260 g.
พิมพ์ 4 สี 20 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
เข้าเล่มมุงหลังคา