Menu Home&Made

👍ขนาดสำเร็จ 15 x 42 cm.
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 28 หน้ารวมปก
👍เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
👍เข้าเล่มมุงหลังคา

Menu Drinks Menu

👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
👍เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
👍เข้าเล่มมุงหลังคา

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง