Menu Home&Made

?ขนาดสำเร็จ 15 x 42 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 28 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
?เข้าเล่มมุงหลังคา

Menu Drinks Menu

?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
?เข้าเล่มมุงหลังคา

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง