เมนูอาหารแบบเข้าเล่มมุงหลังคา

ขนาดสำเร็จ A4

กระดาษ อาร์ตการ์ด  190 – 350 แกรม

จำนวนหน้าที่เหมาะ 8  – 24 หน้า กำลังดี (จำนวนหน้าต้องหาร 4 ลง ตัว )

เคลือบ PVC ด้าน หรือ เงา

เข้าเล่มมุงหลังคา