ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Suki For You

?ขนาด A3
?กระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน (หน้า-หลัง)
?เคลือบ PVC ด้าน