งานนามบัตร J&T Construction Design

?ขนาด 5.5 x 9 cm.
?อาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?เคลือบ PVC ด้าน 2 ด้าน