งานนามบัตร Masii

?ขนาดสำเร็จ 9.5 x 5.5 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน