ตัวอย่างงานพิมพ์โฟโต้บุ๊คอนุบาลหลานย่าโม
ขนาด A5 (แนวนอน)
ปก
กระดาษอาร์ตด้าน 157 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เนื้อใน
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
พิมพ์ 4 สี 48 หน้า

เคลือบ PVC เงา ทั้งเล่ม
เข้าเล่มปีกผีเสื้อ