Sales kit เป็นเครื่องมือประกอบการขายที่จะช่วยใช้ทีมขาย สามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เราตั้งใจผลิต Sales kit ที่มีคุณภาพ เสริมภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์หรือบริษัทของท่าน

ตัวอย่าง Sales kit ในรูปแบบแผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน
สเปคงาน

ขนาดกางออก 31 x 21 cm.
ขนาดสำเร็จ 10.33 x 21 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350g (ประกบ กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 1 ใบ )
ไดคัทช่องตามแบบ
ประกอบติดกาวประกบ (ตัวสีในช่องลูกค้าต้องการพิมพ์หรือนำสินค้าของลูกค้ามาติดก็ได้)

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด สามารถช่วยให้การนำเสนองานขายนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ “Sales Kit” คู่มือการขาย มาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อนำเสนอสินค้า และช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของทีมขายให้ดูเป็นมืออาชีพสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วย