?งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์

?ขนาด A5
?ปก การ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
?เนื้อใน การ์ดขาว 150 แกรม พิมพ์ 4 สี 24 หน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา 3 เข็ม?งานสื่อเมนูดัชมิลล์

?ขนาด 10 x 15 cm.
?อาร์ตการ์ด 300 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (หน้า-หลัง)
?ตัดปลิว