216947 - Set งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์ และ สื่อเมนูดัชมิลล์
216958 - Set งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์ และ สื่อเมนูดัชมิลล์

📍งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์

👍ขนาด A5
👍ปก การ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
👍เนื้อใน การ์ดขาว 150 แกรม พิมพ์ 4 สี 24 หน้า
👍เข้าเล่มมุงหลังคา 3 เข็ม

216959 - Set งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์ และ สื่อเมนูดัชมิลล์
216949 - Set งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์ และ สื่อเมนูดัชมิลล์
📍งานสื่อเมนูดัชมิลล์

👍ขนาด 10 x 15 cm.
👍อาร์ตการ์ด 300 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (หน้า-หลัง)
👍ตัดปลิว

23.12 - Set งานสมุดภาพเมนูดัชมิลล์ และ สื่อเมนูดัชมิลล์