งานฌาปนกิจบังสุกุลเป็น ส.ศิวรักษ์

?ขนาด A5
?กระดาษพิเศษ สีครีม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 2 ด้าน
?พิมพ์สีพิเศษ สีทองแดง
?ปั้มนูน
?ซองสีดำ กระดาษพิเศษ กระดาษ Burano Black