หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง (Soy Ink) หรือ หมึกพิมพ์รักษ์โลก คืออะไร ??

หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง (Soy Ink) หรือ หมึกพิมพ์รักษ์โลก คือ หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบแทนน้ำมันปิโตรเลียม สามารถใช้พิมพ์งานในระบบ offset ได้ โดยน้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแบบเดียวกับที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป ในปัจจุบันหมึกพิมพ์ถั่วเหลืองหรือหมึกพิมพ์รักษ์โลกสามารถใช้พิมพ์งานได้หลากหลาย เช่น หมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ และหมึกพิมพ์ระบบ offset แบบป้อนแผ่น

หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองนิยมใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ในหน้าที่เป็นสี เพราะหมึกพิมพ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่จะทำให้สีมีความคมและเด่นชัดมากกว่าหมึกพิมพ์ชนิดอื่น สำหรับเรื่องคุณภาพของสีนั้น หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองจะมีคุณภาพมากกว่าหมึกพิมพ์แบบที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นส่วนประกอบประมาณ 5 – 10% ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบของสารให้สี

ข้อเสียของหมึกพิมพ์ถั่วเหลืองคือ ไม่สามารถนำมาใช้พิมพ์งานประเภทหมึกได้ทั้งหมด เช่น ปากกาลูกลื่น พริ้นเตอร์ เพราะหมึกชนิดนี้จะไม่มีการระเหยตัว ทำให้แห้งตัวช้ากว่าหมึกที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นส่วนประกอบ[:]