[:en]What is special color (two colors, three colors, four colors, or special colors 5)? Not only inner page that use 2 special colors to save your cost we have the 5th color that provide customer. This color is reflective color, metallic color, pantone color for logo of customer’s corporate identity.

pantone-book-11[:th]งานพิมพ์สีพิเศษ (จะ 2 สี 3 สี 4 สี หรือ5 สีพิเศษ) คืออะไร ? เรามีคำตอบให้  การพิมพ์สีพิเศษ หมายถึง การผสมสีที่หน้าแท่นพิมพ์สีเหล่านี้จะตรงตามไกด์สี Pantone เนื้อสีจะแน่นและสวยงามกว่างานแบบ 4 สีธรรมดา นิยมในงานที่เน้นสีของโลโก้สินค้า สีของแบรนด์ สีประจำมหาวิทยาลัย หรือสีของ Packaging

นอกจากงานพิมพ์เนื้อใน 2 สีพิเศษที่เลือกใช้เพราะช่วยประหยัดค่าเพลทค่าพิมพ์มากกว่างาน 4 สีแล้ว โดยทั่วไปงานพิมพ์ปกสีที่5นิยมพิมพ์กันได้แก่ สีสะท้อนแสง สีเมทัลลิค สี Pantone อื่นๆ ที่เป็นโลโก้ของสำนักพิมพ์

pantone-book-11[:]